Zásady zpracování osobních údajů

1. Identifikační a kontaktní údaje správce 

Další vzdělávání dospělých Ústí n.L. s.r.o., IČO 28685245, se sídlem Dykova 470/6, 400 03 Ústí nad Labem, podnikající jako právnická osoba, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost je možné kontaktovat na emailu info@seminare-skoleni.cz nebo telefonním kontaktu +420 475 532 024.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost dodržuje následující zásady:

4. Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického systému. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

5. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Kategorie zpracovatelů pro konkrétní účely zpracování jsou uvedeny v seznamu účelů zpracování.

Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

6. Účely zpracování osobních údajů

6.1. Příjem a zpracování objednávek

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při objednávce zboží nebo služeb přímo od subjektu údajů.

Údaje, které objednávající vyplňuje jsou jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČO a DIČ (v případě fyzických osob podnikajících), kontaktní údaje (telefon, email) a datum narození, tam kde je potřeba pro další účely.

Souhlasem s obchodními podmínkami (kupní smlouvou) a odesláním objednávky společnost zpracovává nezbytné osobní údaje na základě žádosti subjektu údajů k plnění smlouvy.

Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (např. lektorům), a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví).

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. EET, zvláštní šetření v souladu s právem).

Osobní údaje vyplněné při objednávce jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje o objednávkách a účastnících akcí jsou uchovávány po dobu 3 let.

6.2. Kontaktní formulář

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané prostřednictvím kontaktních formulářů přímo od subjektu údajů.

Údaje, které subjekt údajů vyplňuje je jméno, telefon a email..

Zpracování osobních údajů v rámci kontaktního formuláře je na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Osobní údaje slouží pouze za účelem zpracování dotazu či připomínky.

Souhlas je kdykoliv možné odvolat.

6.3. Odběr novinek emailem

Společnost nabízí možnost odběru novinek pomocí elektronické pošty. Zákazník (subjekt údajů) má možnost udělit souhlas a vyplnit údaje prostřednictvím formuláře umístěném na webu. Souhlas zákazník uděluje na dobu 3 let. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.

6.4. Identifikace uživatele na webových stránkách

Společnost používá cookies na webových stránkách pro zajištění funkčnosti tzv. technické cookies.

Společnost užívá cookies také spolu se zaznamenáváním IP adres k identifikaci uživatele k zabezpečení elektronického systému (zabezpečení IT systému, prevence podvodů) za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Cookies třetích stran jsou používány k přizpůsobování obsahu a měření reklamy na základě oprávněných zájmů správce. Omezit používání cookies třetích stran lze v nastavení prohlížeče.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

8. Závěr

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.5.2018. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách.

Tisk Nahoru Zpět