Test: Test č. 1

1) Magnetická rezonance využívá síly mohutného magnetu a obrazy vznikají na základě odezvy dočasných změn magnetických poměrů v tkáních.
2) Protony vykazují magnetický moment.
3) Je vodík ideální objekt pro magnetickou rezonanci?
4) Elektromagnetický impuls, který vyšleme do tkáně, má frekvenci dlouhých radiových vln.
5) Můžeme zobrazit objekt v různých rovinách?Ve vzoru není možné test vyhodnotit.