Problematika nemocných s mentálním a tělesným postižením

Autor: Zédová J. DiSGarant: Faltysová M.

Přednáška pojednává o psychologické problematice nemocných s vrozenými i získanými vadami,o psychologické problematice nemocných se smyslovým, mentálním a tělesným postižením a o nemocných s poruchami řeči a fatickými poruchami.

0236/10 EK Počet kreditů: 2

Materiály

Nemocný s mentálním, smyslovým a tělesným defektem.pdf
(prohlížet v programu Acrobat Readeru)

Testy

Test č.1


Zdarma ke stažení program pro prohlížení studijních materiálů ve formátu PDF.