Management kvality zdravotní péče ve zdravotnictví

Autor: Mgr. Charvátová P., Ph.D.Garant: Faltysová M.

Kvalita zdravotní péče je zaměřena na obecné vymezení pojmu kvality, její historii, vývoj sledování kvality v zahraničí a u nás, představení systémů řízení kvality, dále pak na akreditaci jako nástroj řízení kvality, obecné vymezení standardů kvality péče a měření kvality zdravotní péče, jako je audit nebo indikátor kvality zdravotní péče. Poslední část se zaměřuje na sledování třech indikátorů kvality péče – dekubitů, pádů pacientů a nozokomiálních nákaz, včetně vzorců pro výpočet kvality péče v uvedených indikátorech.

Tento studijní materiál je určen především manažerům, jak na nižší, střední tak i vyšší pozici.

Tento materiál vytvořila Mgr. Petra Charvátová, Ph.D., která se zabývá kvalitou péče již více jak 10 let. Absolvovala magisterské a doktorandské studium se zaměřením na kvalitu zdravotní péče.

0252/10 EK Počet kreditů: 3

Materiály

Zajišťování kvality zdravotní péče ve zdravotnictví.pdf
(prohlížet v programu Acrobat Readeru)

Testy

Test č. 1


Zdarma ke stažení program pro prohlížení studijních materiálů ve formátu PDF.