Bioterorismus

Autor: MUDr. Trmal J. Garant: Faltysová M.

Možnost použití původců infekcí (virů, bakterií nebo toxinů) bez vyhlášení války extremistickými skupinami proti skupinám obyvatel libovolné země je reálnou hrozbou a nelze ji podceňovat. Použití bojových biologických prostředků (BBP) má ve válečném konfliktu za cíl vyvolat onemocnění nebo úmrtí lidí, hospodářských zvířat a rostlin, případně poškození neživých předmětů – znehodnocení pohonných hmot, či navození degradace materiálů. Uměle připravených mikroorganizmů lze použít k ochromení živého potenciálu protivníka jednak v průběhu válečného konfliktu – biologická válka, nebo jako prostředek teroru vůči obyvatelstvu určité země. Napadení hrozí od příslušníků extrémistických skupin a tento akt se nazývá bioterorismus.

0241/10 EK Počet kreditů: 2

Materiály

Bioterorismus.pdf
(prohlíľet v programu Acrobat Readeru)

Testy

Test č.1


Zdarma ke staľení program pro prohlíľení studijních materiálů ve formátu PDF.