Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové,

vítáme vás na vzdělávacím portálu, jehož cílem je pomocí vzdělávání přispět ke zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sociálních a zdravotnických služeb v naší republice. Můžete si zde vybírat z různých forem vzdělávání, rozhodnout se, která je pro vás ta nejpřínosnější a pak už jen navštívit některou z našich akreditovaných akcí či studovat pomocí e-learningu.

Věříme, že  díky novým informacím spolu dokážeme efektivněji pracovat a ušetřit si spoustu energie, která je v pomáhajících profesích tolik potřebná. Čím víc energie nám zbude, tím více jí budeme moci využít pro sebe nebo dát dalším uživatelům, pacientům a pomoci potřebným.

Máme velikou radost, že stále existuje a přibývá lidí, jimž není lhostejný osud těch méně šťastných, kteří potřebují pomoc druhých.

Doufáme, že i my naší širokou nabídkou a realizací kvalitních vzdělávacích programů přispějeme a tím pomůžeme.

Za naši společnost vám přejeme hodně štěstí i úspěchů v dobré práci a dalším vzdělávání.

Aktuálně

VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII

Vážené kolegyně a kolegové, ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně zde pro všechny zájemce o osobní rozvoj dáváme odkaz na nově otevřenou možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální kurz na VŠAPs v Terezíně. Tímto výcvikem prošli i někteří naši lektoři, kteří Vás vzdělávají. Proto ho můžeme doporučit i Vám. V případě úspěšného absolvování se budeme těšit na setkání a možnost rozšíření našeho lektorského týmu.
<< více ZDE >>

25. září 2014

se uskutečnil již IV. ročník Sociálně-zdravotního konference Ústeckého kraje. Akce se opět konala v hlavním sále budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v součinnosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje.
<< více ZDE >>

12. září 2013

se uskutečnil již III. ročník Sociálně-zdravotního kongresu Ústeckého kraje. Akce se opět konala v hlavním sále budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v součinnosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zaměřením letošního kongresu bylo téma „Moderní a aktivní systém dlouhodobé integrované sociální a zdravotní péče“ a hlavní pozornost směřovala k zajištění systému aktivní péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby jak v domácích podmínkách, tak i institucionální péči.
<< více ZDE >>

Podmínky akreditovaných vzdělávacích akcí v roce 2013

Akreditační komise MPSV ČR u akreditovaného vzdělávání nově stanovila podmínku pro udělení platných akreditovaných hodin za účast.
<< více ZDE >>