Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové,

chceme Vám tímto poděkovat za mnoho let spolupráce v oblasti vzdělávání Vašich služeb.
Velmi si Vážíme důvěry, kterou jste nám i naši lektorům po celá léta dávali a objednávali naše školení.

Ale bohužel po 15 letech jsme uzavřeli kapitolu vzdělávání a ukončili vzdělávací aktivity.

Práce pro Vás nás velmi těšila, a proto Vám moc přejeme, aby jste si zajistili jiného stejně tak kvalitního a přínosného vzdělavatele.


Celý tým společnosti Další vzdělávání dospělých

Aktuálně