VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII

Vážené kolegyně a kolegové, ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně zde pro všechny zájemce o osobní rozvoj dáváme odkaz na nově otevřenou možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální kurz na VŠAPs v Terezíně. Tímto výcvikem prošli i někteří naši lektoři, kteří Vás vzdělávají. Proto ho můžeme doporučit i Vám. V případě úspěšného absolvování se budeme těšit na setkání a možnost rozšíření našeho lektorského týmu.

Vážené kolegyně a kolegové,

 

pro všechny zájemce o osobní rozvoj zde dáváme odkaz na nově otevřenou možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální kurz na VŠAPs v Terezíně.

 

Tímto výcvikem prošli i někteří naši lektoři, kteří Vás vzdělávají. Proto ho můžeme doporučit i Vám. V případě úspěšného absolvování se budeme těšit na setkání a možnost rozšíření našeho lektorského týmu.

 

 1. Informace o výcviku:

  Certifikovaný výcvik je určen jak všem stávajícím studentům či již absolventům vysokých škol, tak i středoškolsky vzdělaným zájemcům s dobrou orientací v oblasti psychologie, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti pak chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi.

   

 2. Celkový rozsah:  120 (+ 30) hodin

  Výuka bude probíhat na VŠAPs v Terezíně, ve třídenních intenzivních blocích o rozsahu 20 hodin (pátek: 17:00–20:30 hod., sobota: 9:00–19:30 hod., neděle: 9:00–15:00 hod.) v následujících termínech:       

 • 3. – 5. března 2017

 • 12. – 14. května 2017

 • 1. – 3. září 2017

 • 10. – 12. listopadu 2017

 • leden 2018

 • březen 2018

 • květen 2018 (závěrečná obhajoba práce)

  Pozn.: konkrétní termíny pro rok 2018 budou upřesněny v září 2016.

   

 1. Lektoři/trenéři:

  PhDr. Vendula Junková

  PhDr. Veronika Boháčová

  MUDr. Michal Stern

   

  Předpokládaný počet účastníků: max. 15 osob

   

 2. Obsah výcviku:

  Program se skládá ze 120 hodin sebezkušenostního skupinového výcviku v intencích Rogersovského přístupu, z 15 hodin teorie psychoterapie PCA a z 15 hodin individuální práce a konzultací lektorů s jednotlivými frekventanty (specifikace vlastních projektů závěrečné práce aj.)

   

   

  Teorie:

 • Základní teoretická východiska humanistické psychoterapie (vznik a vývoj, vztah k jiným psychoterapeutickým směrům)

 • Psychoterapeutický vztah a proces, účinné faktory, vzdělávání a supervize, etické principy v psychoterapii

 • Specifika Rogersovského přístupu v psychoterapii (empatie, bezpodmínečné přijetí, autenticita terapeuta, užití PCA přístupu v různých aplikovaných oblastech praxe)

   

  Specifikace výcvikových metod PCA přístupu:

  Výcvikové metody PCA přístupu I.

  Aktivní naslouchání. Základní terapeutické podmínky. Nácvik empatického naslouchání, empatické laboratoře.

   

  Výcvikové metody PCA přístupu II.

  Sebezkušenostní růst v procesu skupinové interakce.

  Skupinová dynamika. Problematika práce ve skupině.

   

  Výcvikové metody PCA přístupu III.

  Nácvik komunikačních dovedností. Zpětná vazba. Ukázkové interview.

   

  Výcvikové metody PCA přístupu IV.

  Nácvik kongruence. Facilitace skupiny, skupinový proces. Reflexe vztahů ve skupině.

   

  Výcvikové metody PCA přístupu V.

  Nácvik rozhovorů s různými typy klientů. Skupinová supervize práce frekventanta. Rozbor audio a video nahrávek.

 1. Ukončení výcviku:

  Závěrečná práce a její obhajoba.

  Udělení certifikátu.

   

 2. Cena:

  Jeden semestr: 10.900,- Kč

  Při platbě za celý kurz / 3 semestry najednou: 29.900,- Kč (sleva 2.800,- Kč)

  Uvedené částky jsou splatné vždy začátkem semestru, ve kterém budou kurzy probíhat.

   

 3. Přihlášky:

  Svůj zájem absolvovat výcvik v Rogersovské psychoterapii prosím potvrďte prostřednictvím „Závazné přihlášky“, kterou můžete osobně vyplnit na studijním odděle-ní VŠAPs v Terezíně, nebo ji můžete poslat naskenovanou na adresu info@vsaps.cz, nejpozději do 20. 12. 2016. Kurz bude obsazován podle data došlých přihlášek.

  Více informací o kurzu můžete získat v rámci konzultačních hodin (nebo po výuce) od PhDr. Evy Drlíkové, CSc., prorektorky VŠAPs pro pedagogickou a studijní činnost.

  Zajistěte si včas místo na tomto unikátním výcviku! Počet účastníků je limitován!

Výcvik je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle

§ 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

VSAPs

 
Tisk Nahoru Zpět