Podmínky akreditovaných vzdělávacích akcí v roce 2013

Akreditační komise MPSV ČR u akreditovaného vzdělávání nově stanovila podmínku pro udělení platných akreditovaných hodin za účast.

Součástí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu a jeho následných realizací je i čestné prohlášení žadatele, že zaměření a průběh vzdělávacího programu bude vycházet ze schválené akreditace a nebude zaměněn či využit pro jiné účely nebo komerční propagaci.   


Čestně proto prohlašujeme, že nejsme výrobní či distribuční firma a naše akreditované vzdělávací programy nebudou využívány ke komerčním cílům, tzn. k prezentování vybavení zařízení sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, hygienických výrobků nebo jiných produktů. ( dle závazných požadavků a podmínek MPSV ČR pro udělení akreditace, realizování akreditovaných vzdělávacích akcí a ohodnocení akreditovanými hodinami platnými od roku 2013)

Tisk Nahoru Zpět