12. září 2013

se uskutečnil již III. ročník Sociálně-zdravotního kongresu Ústeckého kraje. Akce se opět konala v hlavním sále budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v součinnosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zaměřením letošního kongresu bylo téma „Moderní a aktivní systém dlouhodobé integrované sociální a zdravotní péče“ a hlavní pozornost směřovala k zajištění systému aktivní péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby jak v domácích podmínkách, tak i institucionální péči.

III. ročník Sociálně-zdravotního kongresu Ústeckého kraje

Dne 12. září 2013 se nám opět podařilo uskutečnit tematické setkání odborníků z oblasti zdravotnických, sociálních a jiných služeb. Kongres se konal v přednáškovém sále budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje pod přímou záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje pana RSDr. Stanislava. Rybáka a v součinnosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Velmi si ceníme přímé podpory a účasti NRZP ČR zastoupené zde jejím předsedou panem Mgr. Václavem Krásou. Participujícím subjektem stejně jako v roce 2012 bylo Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nově také Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Akce byla pořádána na téma Moderní a aktivní systém dlouhodobé integrované sociální a zdravotní péče. Pozornost směřovala k zajištění systému aktivní péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby v domácích podmínkách i institucionální péči. Pořadatelům a organizátorům akce se podařilo vytvořit neformální, zajímavé a velmi kvalitní prostředí kongresu, které bylo ozdobeno vystoupením renomovaných přednášejících. Velký ohlas mělo vystoupení Mgr. Václava Krásy - předsedy NRZP ČR. Promyšlené a zajímavé bylo taktéž vystoupení MUDr. Pavla Maršálka - primáře RHC Masarykovy nemocnice a také renomovaného neurochirurga z 1. LF Univerzity Karlovy Doc. MUDr. Daniela Hořínka, PhD. Setkání zdravotních a sociálních odborníků zpestřili svým vystoupeními MUDr. Jaroslav Krákora - exposlanec parlamentu ČR a člen Správní rady VZP a Bc. Zuzana Kailová  - náměstkyně primátora města Ústí nad Labem.

Jak se již stává tradicí, kongres byl zároveň podpořen výstavní presentací 17. společností a firem z oblasti distribuce zdravotně kompenzačních pomůcek, nebo přímé podpory osob se zdravotním postižením. Tato doprovodná výstavní presentace má již charakter, rozsah a úroveň celostátních akcí podobného druhu. O kvalitě presentujících firem svědčí účast takových výrobců a distributorů, jako je Otto Bock ČR, MEDEOS, Meyra ČR, Patron Bohemia Mělník, DMA Praha, BTL  a další. Pro účastníky i veřejnost nabízely své služby také známé pohybové lázně Jánské Lázně.
       
Kongresu se zúčastnilo 150 účastníků (kapacita sálu vyčerpána), kteří si podle průzkumu odnesli inspirující náměty pro další práci a také nevšední zážitky z moderně pojatého kongresu, který nezajišťuje jenom vysokou odbornou a aktuální kvalitu přednášek, ale zároveň neotřelé, živé a dynamické přístupy k samotné organizaci podobných konferencí a kongresů.

O tom, jaký může mít akce přínos do budoucna, svědčí také zájem a návštěva 70 studentů SZŠ Ústí n. L a VOŠ Sociální „PERSPEKTIVA“ z Dubí.

Jsme velmi rádi, že tento moderní kongres sociálně-zdravotního charakteru se stává originální tradicí i ozdobou a přináší významný přínos pro oblast integrace a zvyšování kvality zdravotních a sociálních služeb Ústeckého kraje a celého Severočeského regionu.

Chceme tedy tímto velmi poděkovat všem účastníkům a vystavujícím firmám za jejich čas a zájem a budeme se těšit na setkání nejen s nimi i při dalším již připravovaném pokračování cyklu těchto tematických kongresů v roce 2014. 
 
 
Přehrát  Videozáznam z kongresu                                                                Stažení videozáznamu  >>>ZDE<<<

Přednášky

Doc. MUDr. Daniel Hořínek, PhD.

MUDr. Pavel Maršálek

Mgr. Václav Krása

MUDr. Eva Vohryzková

Bc. Zuzana Kailová

Bc. Ivana Kolihová

Otto Bock

ZIKO Medical


Obsah zde zveřejněných přednášek podléhá Zákonu o ochraně autorských práv a bez výslovného souhlasu autora není možné je dále šířit či používat. 

3. Sociálně-zdravotní kongres 2013

Tisk Nahoru Zpět